Czasopismo Dookoła Świata

Czasopismo Dookoła Świata zostało założone w 1954 roku i było wydawane jako tygodnik do 1976 roku, kiedy to wydawca „Prasa-Książka-Ruch” zostało zlikwidowane. Było czasopismem państwowym, pierwszym oknem na świat dla ludzi spragnionych wiedzy o świecie. Od 2010 roku czasopismo zostało reaktywowane i ukazywało się drukiem jako dwumiesięcznik od 2011 roku. Obecnie magazyn Dookoła Świata jest prowadzony online: www.dookolaswiata24.pl 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czytania artykułów, ale również do ich przesyłania.

Obecna strona czasopisma funkcjonująca od 2024 roku

Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę i nie kończy,
kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca. Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej.
Ryszard Kapuściński

Podróże są jak ożywcza kąpiel dla umysłu, jak rysunek Medei, który sprawia, że znów jesteś młody.
Hans Christian Andersen

Misją magazynu jest dostarczenie czytelnikom interesujących i profesjonalnych informacji, treści popularnonaukowych, ciekawej narracji turystycznej i wyobraźni o otaczającym nas świecie. Chcemy zarażać podróżowaniem budując społeczność pasjonatów fascynujących wypraw i kreować nowe opisanie świata.

Wizją jest popularyzowanie turyzmu i upowszechnianie świadomości podróżowania oraz wiedzy o nim.  Przekazywanie praktycznych informacji oraz dzielenie się przygodami.

Celem magazynu jest publikowanie treści popularnonaukowych i reportażowych opisujących otaczający nas świat, współczesny dialog podróżniczy i konfrontacja z historią oraz Polaków i podróżników. Zrozumienie zmian, które następują każdego dnia. Dynamika rozwoju orientalnych kultur, a także ciekawych metod podróżowania.

Publikowane są oryginalne, wcześniej niedrukowane artykuły i wspomnienia.

Numer 2/2011, każdy nadchodzący numer czasopisma był reklamowany
Redakcja czasopisma obejmowała patronatem różne przedsięwzięcia: wyprawy, ekspedycje, wyjazdy, wystawy, wydawnictwa książkowe i festiwale

Strona dotycząca czasopisma Dookoła Świata w Wikipedii.

Zapowiedź i plakat kanały czasopisma Dookoła Świata na https://www.youtube.com/@fundacjadookoaswiata9574

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *