Fundacja

Fundacja Dookoła Świata została powołana na rzecz wspierania badań naukowych, techniki, turystyki, podróży, wypraw badawczo-naukowych, edukacji i czytelnictwa w Polsce i za granicą.
Fundacja podejmuje działania na rzecz nauki w obszarze ochrony środowiska, zdrowia i zrównoważonego rozwoju. Od 2020 roku aktywnie wspiera seniorów i osoby, które potrzebują pomocy.

Wsparcie fundacji:

Mbank – konto nr 68114020040000310277261271

Na przelewie prosimy zaznaczyć w tytule przelewu
a) darowizna na cele statutowe
b) darowizna celowa


Cele Fundacji:

  1. Wspieranie badań naukowych
  2. Wspieranie edukacji i czytelnictwa
  3. Promocja Polski i dokonań Polaków w kraju i za granicą
  4. Podejmowanie działań na rzecz nauki w obszarze techniki, nowych technologii, ochrony środowiska, zdrowia i zrównoważonego rozwoju. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz działanie mające na celu ochronę dziedzictwa materialnego i niematerialnego
  5. Inspirowanie i organizacja działań w dziedzinie kultury, techniki, krajoznawstwa, turystyki oraz kultury fizycznej, sportu, geografii, historii i dziedzictwa narodowego mającą na celu integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracę między społeczeństwami
  6. Działanie na rzecz promocji kultury, techniki i sztuki, ochrony dóbr kultury, techniki i tradycji
  7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej;
  8. Prowadzenie poradnictwa w zakresie organizacji imprez kulturalnych, krajoznawczych, turystycznych i sportowych. Pomoc w realizacji działań CSR (społecznej odpowiedzialności) organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom.
  9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów.