Spotkania „Na 7 kontynentów” 2021

Spotkania kulturoznawcze “Na 7 kontynentów”

Cykl spotkań „Na 7 kontynentów” połączony z warsztatami i dyskusjami o kulturze, tradycjach, wymianą doświadczeń. Spotkania i rozmowy uczestników oraz słuchaczy mają na celu społeczną integrację mieszkańców Bydgoszczy oraz umożliwiają doświadczenia wielopłaszczyznowego rozwoju. Zajęcia mają na celu pokazanie możliwości przeżywania ciekawych procesów i korzystania z tych doświadczeń we własnym środowisku. Prezentacje i filmy z wypraw przez 7 kontynentów, których bohaterami są polscy odkrywcy i lokalna społeczność. Forum dyskusyjne, którego temat stanowi porównanie naszej rodzimej kultury, odtworzenie podobieństw oraz ich brak. Cele projektu to podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, rozwoju świadomości kulturowej. Wzmacnianie aktywności poznawczej i społecznej.

Projekt realizowany od 2 września 2021 do 28 listopada 2021 roku w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *